N

N
{en}
1. буквата N
2. мат. неопределена величина
to the nth power на ента степен, до безкрайност, до краен предел
* * *
{en} буквата N.(2) {en} n 1. буквата N; 2. мат. неопределена величина; to the nth
* * *
1. en 2. i. буквата n 3. ii. буквата n 4. to the nth power на ента степен, до безкрайност, до краен предел 5. мат. неопределена величина
* * *
N, n [en] n (pl N's, Ns [enz]) I. 1. буквата N; 2. мат. неопределена величина; to the n-th power до ента степен, до краен предел, до безкрайност; 3. печ. единица мярка = половин em; II. N съкр. 1. (neutron) неутрон; 2. (nitrogen) азот; 3. (north) север; 4. (noun) съществително (име); 5. (newton) нютон; 6. (nominative) номинатив, именителен падеж.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”